Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W WikiWeb Ltd, jesteśmy oddani obsłudze naszych klientów i kontaktów najlepiej jak potrafimy. Częścią naszego zaangażowania jest odpowiedzialne zarządzanie danymi osobowymi zebranymi za pośrednictwem naszych stron internetowych (oficjalny-test-iq.com) i wszelkimi powiązanymi interakcjami.
Naszymi głównymi celami w przetwarzaniu tych informacji są:

Naszą polityką jest przetwarzanie danych osobowych z najwyższym poszanowaniem prywatności i bezpieczeństwa. Przestrzegamy wszystkich odpowiednich przepisów i wytycznych, aby mieć pewność, że przetwarzane przez nas dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Nasze praktyki mają na celu ochronę poufności i integralności Twoich danych osobowych, umożliwiając nam jednocześnie świadczenie usług, którym nam zaufałeś.
Nie mamy wyznaczonego inspektora ochrony danych (DPO), ale w pełni angażujemy się w rozwiązywanie Twoich problemów związanych z prywatnością. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dalszych informacji na temat sposobu, w jaki zarządzamy danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem info@wikiwebgo.com .
Nasza polityka prywatności ma na celu ochronę danych osobowych wszystkich naszych interesariuszy, w tym osób odwiedzających witrynę, zarejestrowanych użytkowników i klientów. Niezależnie od tego, czy tylko przeglądasz nasze strony internetowe (oficjalny-test-iq.com), korzystasz z naszych usług jako zarejestrowany użytkownik, czy też kontaktujesz się z nami jako ceniony klient, zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Niniejsza polityka określa nasze praktyki i Twoje prawa związane z danymi osobowymi.
1. Wymagania wiekowe Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia bez możliwej do sprawdzenia zgody rodziców, podejmiemy niezwłocznie kroki w celu usunięcia takich informacji z naszych rejestrów. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia bez zgody rodziców, skontaktuj się z nami natychmiast pod adresem info@wikiwebgo.com. Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej tego wieku bez możliwej do sprawdzenia zgody rodziców. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, prosimy o niekorzystanie z naszych usług i niepodawanie nam żadnych danych osobowych.
2. Jakie dane zbieramy? Zbieramy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się i subskrybujesz na naszej stronie internetowej, składasz zamówienie, wypełniasz formularz lub korzystasz z naszych usług. Wszelkie dane, o które prosimy, a które nie są obowiązkowe, zostaną wyraźnie oznaczone jako dobrowolne lub opcjonalne.
Kiedy składasz zamówienie lub rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, danych karty kredytowej lub innych danych osobowych.
Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie w celu wyświetlania reklam w Twojej witrynie. Korzystanie przez Google z pliku cookie DART umożliwia prezentowanie reklam użytkownikom na podstawie ich interakcji z Twoją witryną i innymi witrynami w Internecie. Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z używania plików cookie DART, odwiedzając politykę prywatności Google dotyczącą reklam i sieci partnerskiej. Informacje o tym, jak odrzucić pliki cookie w zależności od wyszukiwarki, znajdziesz powyżej w sekcji Regulamin.
3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane? Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych (a także treściach przeglądanych na tych platformach), przydzielonych Tobie identyfikatorach użytkownika (takich jak adres e-mail), informacjach zapisanych w plikach cookies na Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane o lokalizacji generowane przez Twoje urządzenie (w tym automatyczna analiza Twojej aktywności online). Podajesz nam swoje dane osobowe niezbędne do korzystania z naszych usług, np. podczas zakładania kont lub profili w serwisach internetowych, wypełniania formularzy rejestracyjnych w usługach, podczas procesu instalacji aplikacji lub gdy modyfikujesz dane swojego konta (takie jak adres e-mail, imię / płeć). Możemy wykorzystywać te dane do generowania przypisanych do Ciebie identyfikatorów użytkownika.
Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:
4. Należy pamiętać, że przetwarzamy wyłącznie informacje niezbędne do świadczenia naszych usług, wywiązania się z obowiązków prawnych lub poprawy komfortu użytkowania. Twoja prywatność jest najważniejsza, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby obchodzić się z Twoimi danymi osobowymi w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Twoje dane mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy udostępniać Twoje dane także instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami.
5. Ochrona Twoich informacji Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych, gdy składasz wniosek, składasz zamówienie lub uzyskujesz dostęp do swoich danych osobowych. Te środki bezpieczeństwa obejmują chronione hasłem katalogi i bazy danych chroniące Twoje dane, technologię SSL (Secure Sockets Layered) zapewniającą pełne szyfrowanie i bezpieczną transmisję informacji przez Internet.

Zapewniamy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszelkie przekazane informacje wrażliwe lub związane z kredytem są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), następnie szyfrowane i przechowywane w bazie danych naszych dostawców bramek płatniczych, do której dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy posiadający specjalne uprawnienia dostępu, którzy są zobowiązani do zachowania poufności tej informacji. 
Po transakcji Twoje prywatne informacje, w tym dane finansowe i dane karty kredytowej, nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych to nasze najważniejsze priorytety. Zobowiązujemy się do ostrożnego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi i ochrony ich przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przechowywania i ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@wikiwebgo.com.
6. Jakie prawa mają nasi Użytkownicy jako osoby, których dane dotyczą? Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO)), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
7. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem info@wikiwebgo.com. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i w terminach określonych przez te przepisy. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości w ramach procesu, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
8. Przechowywanie danych 9. Linki hipertekstowe i pliki cookie Strona internetowa oficjalny-test-iq.com zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron internetowych, zainstalowanych za zgodą WikiWeb LTD. Jednakże WikiWeb LTD nie ma możliwości sprawdzenia w ten sposób zawartości odwiedzanych stron internetowych i w związku z tym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
Przeglądanie oficjalny-test-iq.com może powodować instalację plików cookies na urządzeniu użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale przechowuje informacje dotyczące przeglądania strony internetowej. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszego przeglądania serwisu, a także pozwalają na różne pomiary częstotliwości odwiedzin.
Odmowa instalacji pliku cookie może spowodować zablokowanie dostępu do niektórych usług. Użytkownicy mogą jednak skonfigurować swoje komputery w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:
10. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania przez nas z plików cookie i technologii śledzenia, nie wahaj się z nami skontaktować pod adresem info@wikiwebgo.com.. Twoja prywatność i integralność danych osobowych są dla nas najważniejsze.
11. Czy udostępniamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym? Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom zewnętrznym. Jednakże to wyłączenie nie dotyczy zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w zarządzaniu naszą stroną internetową, prowadzeniu operacji biznesowych lub świadczeniu usług na Twoją rzecz, o ile strony te zgodzą się zachować poufność Twoich informacji. Niemniej jednak informacje o gościach, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, mogą być udostępniane stronom trzecim w celach takich jak marketing, reklama lub podobne zastosowania.
Kiedy udostępniamy Twoje dane zewnętrznym usługodawcom, robimy to w ramach ochrony umów o przetwarzaniu danych (DPA), które zapewniają, że Twoje dane są zarządzane zgodnie z RODO i innymi odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Umowy te nakładają na strony trzecie obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Należy pamiętać, że niektórzy z naszych zaufanych partnerów, takich jak Google, Facebook, Stripe, mają siedzibę poza EOG. Przesyłając Twoje dane poza EOG, zapewniamy, że partnerzy ci gwarantują wysoki poziom ochrony danych osobowych. Gwarancje te obejmują obowiązek stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.
Partnerom tym zabrania się wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług na rzecz Wikiweb Ltd i są oni zobowiązani do zachowania poufności Twoich informacji.
12. Zmiany w naszej Polityce Prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli uznamy to za konieczne. Wszelkie modyfikacje zostaną wprowadzone bezpośrednio do powyższej części. Zaleca się jednak użytkownikom jak najczęstsze odwoływanie się do niej w celu uzyskania informacji.
13. Twoja zgoda Korzystając ze strony oficjalny-test-iq.com, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności.
14. Polityka prywatności Zobowiązanie klienta Zapewniamy naszych klientów, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować naszą politykę prywatności do następujących istotnych przepisów i inicjatyw dotyczących prywatności:
Dla użytkowników w USA:
15. Dla użytkowników w Unii Europejskiej:
cyfrowej.
16. Pytania i dane kontaktowe Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące międzynarodowego przesyłania danych lub sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@wikiwebgo.com. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci informacje i wsparcie, których potrzebujesz, aby mieć pewność co do bezpieczeństwa i integralności swoich danych osobowych.
Z poważaniem, oficjalny-test-iq.com.